☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa - Stacja paliw płynnych w Małkini Górnej

                                                              ZAWIADOMIENIE
                                                Wójta Gminy Małkinia Górna

                            o postępowaniu administracyjnym prowadzonym

                                                  z udziałem społeczeństwa


 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


                                                              Zawiadamiam


 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych położonej w miejscowości

Małkina Górna przy ul. Nurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 798/1.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 16 października 2012r. złożony przez

"DOM-BUD" Dariusz Chlubicki Kańkowo 67, 07-320 Małkinia Górna.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpłynął w dniu 18 grudnia 2012r.
Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z treścią raportu, opiniami, postanowieniami oraz dokumentami sprawy można zapoznać się

w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, pokój nr 3, w godz. 8°° do 16°°, w terminie 21 dni tj. 20.12.2012r. do 09.01.2013r.

Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

we wskazanym wyżej terminie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia,

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-12-20 11:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-12-20 11:05:21)
 
 
liczba odwiedzin: 3297427

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X