☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2012/2013.

 

Małkinia Górna, dn. 23 listopada 2012 r.

 

GPI. 271.2.2012


 

wszyscy uczestnicy postępowania


 

Zwiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2012/2013 w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę „EXTRAL” Iwona Chojnowska z siedzibą Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin, jako ofertę najkorzystniejszą – najniższa cena.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty - 100 pkt, liczona wg algorytmu Wp= Cmin : Cof x 100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej ofert, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.

 

W wyżej wymienionym postępowaniu złożono trzy oferty.

 

Ofeta nr 1

Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Tomasz Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna,

Liczba pkt.: 83,16

 

Ofeta nr 2

„EXTRAL” Iwona Chojnowska z siedzibą Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin,

Liczba pkt.: 100

 

Ofeta nr 3

Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3,

Liczba pkt.: 68,48

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-11-26 13:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-11-26 13:47:31)
 
 
ilość odwiedzin: 3090521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X