☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna

 

Nr sprawy: 341/5/2012 Małkinia Górna, dnia 16.10.2012 r.

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp., na Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. wybrano oferty firm:

 

Dla części nr 1pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne wybrano ofertę Wykonawcy Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dla części nr 2 pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych wpłynęły oferty następujących firm:

  1. REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa – 100,0 pkt,

  2. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 98,73 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Część nr 3 (pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp).

Dla części nr 4 pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie wybrano ofertę Wykonawcy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym - 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części zamówienia. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dla części nr 5 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji wybrano ofertę Wykonawcy REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa – 100 pkt.

 

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Część nr 6 (pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp).

 

Dla części nr 7 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne - wpłynęły oferty następujących firm:

  1. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,0 pkt.

  2. Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73/75, 60-479 Poznań – 68,45 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-10-16 13:48:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-10-16 13:48:42)
 
 
ilość odwiedzin: 3093219

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X