☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie owydanej decyzji środowiksowej - wodociąg w Prostyni

                                                                                                                                   Małkinia Górna, dnia 3 października 2012r.

RSH.6220.5.2012

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. ), w związku z art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 3 października 2012r. wydał decyzję, znak RSH. 6220.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, w terminie do 22.10.2012r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-10-05 09:07:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-10-05 09:09:13)
 
 
liczba odwiedzin: 3297470

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X