☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Małkinia Górna.

 

Małkinia Górna, dnia 24.09.2012 r.

Nr sprawy: 341/4/2012

 

 

wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na Usługi edukacyjne w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Małkinia Górna, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do realizacji zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie wybrano ofertę Pani Hanny Barbary Kiełek, zam. Kiełczew, ul. Wesoła 2, 07-319 Prostyń. Liczba punktów – 100,0.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z pkt 14 SIWZ dokonano oceny złożonej oferty wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt, liczona wg algorytmu: C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty. Oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest niższa od ceny zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację zadania. W niniejszym postępowaniu złożona została jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-09-24 10:38:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-09-24 10:38:40)
 
 
ilość odwiedzin: 3093191

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X