☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. Zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna

 

Małkinia Górna, dnia 24.09.2012 r.

Nr sprawy: 341/2/2012


wszyscy uczestnicy postępowania
 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp., na Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. wybrano oferty firm:

 

Dla części nr 1 – pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin – 80,25 pkt,

 2. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 82,57 pkt,

 3. WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa – 88,22 pkt,

 4. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 72,76 pkt,

 5. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 90,63 pkt,

 6. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 2 – pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowywpłynęły oferty następujących firm:

 1. P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin – 96,37 pkt,

 2. WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa – 100,00 pkt.

 3. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 87,52 pkt,

 4. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 96,13 pkt,

 5. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 97,84 pkt.

 6. JUSTTECH Justyna Maryniowska, Motycz 232A, 21-030 Motycz – 92,16 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 3 – pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematycznewpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 100,00 pkt,

 2. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 92,51 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.


 

Część nr 4 (pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp).

Dla części nr 5 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa – 96,50 pkt,

 2. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Część nr 6 (pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych) unieważnia się postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp).

 

Dla tej części wpłynęły oferty następujących firm:

 1. REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa.

 2. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz.

 

Dla części nr 7 - pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin – 86,60 pkt,

 2. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 100,00 pkt,

 3. WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa – 82,50 pkt,

 4. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 81,21 pkt,

 5. REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa – 85,56 pkt,

 6. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 90,48 pkt,

 7. JUSTTECH Justyna Mryniowska, Motycz 232A, 21-030 Motycz – 92,47 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 8 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin – 100,00 pkt,

 2. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 74,96 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Część nr 9 (pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp).

Część nr 10 (pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp).

Dla części nr 11 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 94,74 pkt,

 2. WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa – 100,00 pkt,

 3. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 81,60 pkt,

 4. Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 99,18 pkt,

 5. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 98,78 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa.

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 12 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części zamówienia. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Dla części nr 13 - pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa – 100,00 pkt,

 2. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 85,49 pkt,

 3. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 92,78 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 14 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Część nr 15 (pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji) unieważnia się postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp).

Dla tej części wpłynęła oferta firmy REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa.

 

Dla części nr 16 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wybrano ofertę Wykonawcy REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa – 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Dla części nr 17 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – 100,00 pkt,

 2. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 92,99 pkt.

Wybrano ofertę Wykonawcy KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Część nr 18 (pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp).

Część nr 19 (pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczne) unieważnia się postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp).

 

Dla części nr 20 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Dla części nr 21 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – 92,23 pkt,

 2. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 83,27 pkt.

 3. Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź – 100,00 pkt.

   

Wybrano ofertę Wykonawcy Nowa szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 22 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia plastyczne - wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Dla części nr 23 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 81,35 pkt.

 2. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 24 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego - wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Dla części nr 25 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 82,49 pkt.

 2. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 26 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Dla części nr 27 - pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna - wpłynęły oferty następujących firm:

 1. KAL-SPORT Hurtownia sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – 92,40 pkt,

 2. KLADREW, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy – 89,48 pkt,

 3. OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1-go Maja 6, 46-073 Chróścina – 76,56 pkt.

 4. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert.

 

Dla części nr 28 - pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - wybrano ofertę Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A, ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 100,00 pkt.

Uzasadnienie

Jedyna oferta, która wpłynęła dla tej części. Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-09-24 08:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-09-24 08:57:54)
 
 
ilość odwiedzin: 3097366

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X