☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu - wodociąg w Prostyni

                                                                   Małkinia Górna, dnia 13 września 2012r.

 

RSH. 6220.5.2012

 

 

 

                                                 Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

/ tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się Strony, że Wójt Gminy Małkinia Górna:

1. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie -

postanowienie z dnia 10 września 2012r. znak WOOŚ-II.4240.1059.2012.IA wyrażającego opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami

w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna nie ma konieczności przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej -

opinia sanitarna z dnia 27 sierpnia 2012r. znak ZNS.7120-33/155/WA/12 stwierdzająca,

że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest wymagane,

3. po wydaniu postanowienia z dnia 13 września 2012r., znak RSH. 6220.5.2012 o odstąpieniu

od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zakończył postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Prostyń, gmina Małkinia Górna,

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3 w terminie od dnia 17 września 2012r. do 30 września 2012r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-09-13 13:52:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-09-13 13:53:55)
 
 
liczba odwiedzin: 3297414

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X