☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - wodociąg w Prostyni

                                                          Małkinia Górna, dnia 13 września 2012r.

RSH. 6220.5.2012

 

 

 

 

 

                                     O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 / oraz art. 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

/ Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. /

 

                                          i n f o r m u j ę

 

 

że w dniu 13 września 2012r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Prostyń,

gmina Małkinia Górna, zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna

postanowienie znak: RSH. 6220.5.2012 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-09-13 13:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-09-13 13:49:18)
 
 
liczba odwiedzin: 3293790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X