☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Małkinia Górna.

 

Małkinia Górna, dnia 10.09.2012 r.

Nr sprawy: 341/1/2012

 

wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na „Usługi edukacyjne w ramach

projektu „Dziecięca akademia przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Małkinia Górna”,

na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

wybrano ofertę:

Dla zadania nr 1 – zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – SP w Prostyni:

Elżbieta Żurawska, Zawisty Nadbużne, ul. Nurska 23, 07-320 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 2 – zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – SP w Prostyni:

Małgorzata Siwerska, Prostyń 199, 07-319 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 3 – zajęcia z zakresu języków obcych – SP w Prostyni:

Anna Dołkowska-Wileńska, Prostyń 113, 07-319 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 4 – zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – SP w Prostyni:

Ewa Barbara Biszewska, ul. Brokowska 86, 07-320 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 5 – zajęcia sportowo-wychowawcze – SP w Prostyni:

Jerzy Maliszewski, Grądy 50 a, 07-319 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 6 – zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – SP w Kiełczewie:

Andrzej Koroś, Kiełczew, ul. Prymasa Tysiąclecia 49a, 07-319 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 8 – zajęcia z zakresu języków obcych – SP w Kiełczewie:

Maria Jarka, ul. Sienkiewicza 11, 07-320 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 9 – zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – SP w Kiełczewie:

Katarzyna Karwowska, ul. Cicha 7/25, 07-320 Małkinia Górna. Liczba punktów – 100,0;

Dla zadania nr 10 – zajęcia sportowo-wychowawcze – SP w Kiełczewie:

Piotr Krawczyk, ul. Widnichowska 5/15, 07-300 Ostrów Maz. Liczba punktów – 100,0.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 17 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt,

liczona wg algorytmu: C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona

dla badanej oferty. Oferty spełniały wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. Zaoferowana cena jest niższa od ceny zaplanowanej na realizację zadania. W niniejszym

postępowaniu złożono dziewięć ofert nie podlegających odrzuceniu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-09-10 15:41:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-09-10 15:44:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3097344

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X