☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - Rockwool Polska Sp. z o.o.

                                                             Małkinia Górna, dnia 07.08.2012r.

 

 

RSH 6220.4.2012

 

 

 

 

                                       O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. /

 

        Wójt Gminy Małkinia Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 2012.08.07 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu magazynowego dla potrzeb

składowania produktów z wełny mineralnej, na terenie zakładu Rockwool Polska

Sp. z o.o. w Małkini Górnej, na działkach nr 1433/7, 1430/7, 1430/11, 1431/17,

1431/19, 1431/23, 1431/26, 1432/7, 1432/11, 1433/11, 1486/3, 1487/3, 1488/3,

1509 i 1503/2 w obrębie geodezyjnym Kańkowo gm. Małkinia Górna.

Decyzja powyższa zmienia decyzję Wójta Gminy znak: RSH.6220.1.2012

z dnia 2012.04.04.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie

Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3, w dniach od

poniedziałku do piątku w terminie od 08.08.2012r. do 21.08.2012r.
 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-08-13 11:55:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-08-13 11:56:24)
 
 
liczba odwiedzin: 3293815

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X