☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługową Nr działki 1961/1, 1961/2

Małkinia Górna 12.07.2012 r.

           WÓJT  GMINY  MAŁKINIA GÓRNA  ogłasza rokowania  po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługową położonych w m. Małkinia Górna stanowiących mienie gminne:

 

Nr działki        powierzchnia        cena wywoławcza

1961/1                   615 m²                  67 650,00 zł

1961/2                   611 m²                  67 210,00 zł

 

Nie stwierdza się żadnych obciążeń i zobowiązań do w/w nieruchomości.

Na powyższe nieruchomości przeprowadzono przetargi w następujących terminach:

 

            I- 22.03.2012 r.             II-   12.06.2012 r.

Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wnieść w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia  22.08.2012r.

do godz. 12.00. Uchylenie się od zawarcia umowy skutkuje utratą zaliczki.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnicy biorący udział w rokowaniach winni złożyć pisemne zgłoszenie do dnia 20.08.2012r. do godz. 15.00 w zaklejonych kopertach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

Rokowania odbędą się dnia 23.08.2012r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Małkinia Górna.

Osobami upoważnionymi do odbioru zgłoszeń są: Bogusława Łupińska pok. Nr 4 Urząd Gminy Małkinia Górna.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się telefonicznie /029/644 29 88  lub osobiście w pok. Nr 4 UG Małkinia Górna  do dnia 20.08.2012r. do godz. 12.00. Urząd Gminy Małkinia Górna  informuje ,że ma prawo zamknięcia  rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2012-07-12)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2012-07-13 11:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2012-07-13 11:24:34)
 
 
ilość odwiedzin: 3098764

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X