☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 17.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Małkinia Górna.

 

Małkinia Górna dnia 16.05.2012

Nr INW 341.04.2012

 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy postępowań: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Małkinia Górna.
Numer ogłoszenia: 125596 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012

Stosownie do art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne.

Zamawiający wszczął postępowanie na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Małkinia Górna o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym ogłosił tzw. procedurę „krajową”. Obliczona z należytą starannością wartość zamówienia w wysokości 1.047.499,47 złotych przekracza kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1649) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650), dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających: jednostki samorządu terytorialnego 200.000 euro - dla dostaw lub usług, co według aktualnego kursu 1euro= 4,0196 zł wynosi 803.920,00 złotych.


 


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-05-16 15:15:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-05-16 15:15:19)
 
 
ilość odwiedzin: 2420119

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X