☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Małkinia Górna, 16.04.2012 r.

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

            Uprzejmie informuję, że od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchonieme podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do korzystania z:

  1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa do swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
  2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
  3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, przesyłania faksów, wiadomości SMS.

Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Urząd Gminy zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym na zasadach określonych w ustawie.

Świadczenia jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016), które łącznie z dowodem osobistym należy przedstawić w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

- osobiście w Referacie Organizacyjnym , Spraw Obywatelskich i Kadr, pokój nr 9;
- pocztą elektroniczną na adres:poczta@malkiniagorna.pl,
- przesyłając faks na numer (29) 7455118,
- telefonicznie na numer (29) 6448000
- przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer 602 773 054

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu kontaktowego.

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Gminy oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

- polski język migowy (PJM);
- system językowo-migowy (SJM);
- sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Mazowieckiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia  (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem. Wyznaczony zostanie również możliwy nowy termin realizacji świadczenia lub inna  forma  realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Uwaga!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy nie musi być wcześniej uzgadniana.

Wójt                    
mgr inż. Marek Kubaszewski

Wytworzył:
Małgorzata Biegaj
(2012-04-16)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2012-04-19 17:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Iza Szymańska
(2012-04-20 13:12:25)
 
 
liczba odwiedzin: 3372213

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X