☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o przystapieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Małkinia Górna

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn.zm. )

 

podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.

 

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, został opracowany przez " Ekol-Ekon" Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce ul. Macieja Rataja 7.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 

- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym : projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko,

- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, od dnia 2012.04.13 do dnia 2012.05.04.

  • w formie pisemnej na adres : Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług,

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pokój nr 3, w godz. 8°° - 16 °°,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: poczta@malkiniagorna.pl.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn.zm. ) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, ul. Przedszkolna1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3, w godz. 8°° - 16 °°, nr tel. 29/ 644 29 78.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

 

Zgodnie z art. 41 cytowanej na wstępie ustawy, uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

POŚ Małkinia Górna 2012-2019
Prognoza do POŚ Małkinia Górna

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-04-12 12:10:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2012-04-30 12:27:35)
 
 
liczba odwiedzin: 3293838

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X