☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2012 roku

 

Małkinia Górna, dn. 2 kwietnia 2012r.


 


 

GPI. 271.1.2012 

wszyscy uczestnicy postępowania 

Zwiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2012 roku w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę firmy „DOM-BUD”, Dariusz Chlubicki z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna jako ofertę najkorzystniejszą – najniższa cena.


 

Uzasadnienie


 

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty - 100 pkt, liczona wg algorytmu Wp= Cmin : Cof x 100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej ofert, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.


 

W wyżej wymienionym postępowaniu złożono dwie oferty.


 

Ofeta nr 1

Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3,

Liczba pkt.: – 79,30


 

Ofeta nr 2

Firma „DOM - BUD”, Dariusz Chlubicki z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna

Liczba pkt.: – 100,00


 


 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.      

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-04-03 14:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-04-03 14:15:59)
 
 
ilość odwiedzin: 3093228

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X