☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji środowiskwowej

 

                Małkinia Górna, dnia 2012.03.27

 

 

RSH 6220.1.2012

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się Strony, że Wójt Gminy Małkinia Górna:

  1. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 20 marca 2012r. znak WOOŚ-II.4240.321.2012.IA stwierdzającego, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej - opinia sanitarna z dnia 19 marca 2012r., znak ZNS.7120-14/47/AK/12 stwierdzająca, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest wymagane,

  3. po wydaniu postanowienia z dnia 2012.03.26., znak RSH 6220.1.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zakończył postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu magazynowego dla potrzeb składowania produktów z wełny mineralnej, na terenie zakładu Rockwool Polska Sp. z o.o. w Małkini Górnej, na działkach nr 1433/7, 1430/7, 1430/11, 1431/17, 1431/19, 1431/23, 1431/26, 1432/7, 1432/11, 1433/11, 1486/3, 1487/3, 1488/3 i 1509, w obrębie geodezyjnym Kańkowo gm. Małkinia Górna.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-03-27 14:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-03-27 14:07:01)
 
 
ilość odwiedzin: 2340378

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X