Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Środa 26.04.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach 2003 – 2011

Uchwała nr 83.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2012 rok

Uchwała nr 84.XII.2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 85.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 139.XXVI.2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r...

Uchwała nr 94.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała nr 95.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 216.XXXVI.2010

Uchwała nr 96.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć

Uchwała nr 119.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku

Uchwała nr 120.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 129.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 130.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 131.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 132.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 133.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr 151.XXV.2013 z 27.03.2013 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała nr 152.XXV.2013 z 27.03.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 159.XXVII.2013 z 28.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Uchwała nr 164.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr 167.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Małkinia Górna

Uchwała nr 168.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 171.XXXI.2013 z 5 .11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 172.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 177.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

Uchwała nr 188.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Uchwała nr 189.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania

Uchwała nr 197.XXXIV.2014 z 27.03.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej

Uchwała nr 208.XXXVI.2014 z 27.06.2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

Uchwała nr 219.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r

 Uchwała nr 220.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 22.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała nr 23.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 24.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 30.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok

Uchwała nr 31.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Uchwała nr 32.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 33.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała nr 35.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku

Uchwała nr 42.IX.2015 z 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała nr 50.X.2015 z 15.06.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 66.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego

Uchwała nr 68.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 67.XIII.2015 z 28.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru

Uchwała nr 74.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 75.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 76.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 79.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli

Uchwała nr 81.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 82.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała nr 83.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Uchwała nr 84.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 85.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała nr 86.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 87.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 88.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Uchwała nr 91.XVI.2015 z 14.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 100.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 101.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 104.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zapewnienia obsługi finansowo-księgowej

Uchwała nr 105.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr 107.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Małkinia Górnej

Uchwała nr 118.XIX.2016 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych

Uchwała nr 119.XIX.2015 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 135.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Uchwała nr 136.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw

Uchwała nr 148.XXV.2016 z 21.07.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2012-02-20 10:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-10-26 15:24:46)
 
 
ilość odwiedzin: 1762102

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X