☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja umarzająca postepowanie - rozbudowa drogi wojewódzkiej

 

 

                                                                                                                                                                          Małkinia Górna, dnia 30.01.2012r.

RSH 6220.1-4.2012

 

 

D e c y z j a

 

Na podstawie art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

 

p o s t a n a w i a m

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Małkinia Górna na terenie gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie".

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 02.01.2012r. wpłynął od KOMI Z. Kozikowski 15-274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Małkinia Górna na terenie gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie".

Przedmiotowa inwestycja w części znajduje się na terenie zamkniętym i zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm./ - właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. W dniu 27.01.2012 wpłynęło pismo o wycofanie przedmiotowego wniosku.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

Otrzymują:

 

1. KOMI Z. Kozikowski

ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I

ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Ostrowi Mazowieckiej

5. a/a

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-01-31 12:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-01-31 12:07:17)
 
 
ilość odwiedzin: 2341734

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X