☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

 

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Małkinia Górna

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 

Zawiadamiam


 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2886 należącym do obrębu Małkinia Górna, gm. Makinia Górna, powiat ostrowski, województwo mazowieckie "

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 18.08.2011r. Pana Dariusza Godlewskiego zam. Małkinia Górna ul. Wyszyńskiego 20, 07-320 Małkinia Górna.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wpłynął w dniu 06.12.2011r.
Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Wójt Gminy Małkinia Górna jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z treścią raportu, opiniami, postanowieniami oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, pokój nr 3, w godz. 8°° do 16°°, w terminie 21 dni tj. od 08.12.2011r. do 28.12.2011r.

Zawiadomienie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu we wskazanym wyżej terminie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia sie bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2011-12-08 15:08:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2011-12-08 15:09:13)
 
 
liczba odwiedzin: 3293800

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X