☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Małkinia Górna oraz dróg gminnych na terenie gminy Małkinia Górna poza obszarem miejscowości Małkinia

 

Małkinia Górna, dn. 24 listopada 2011r.

 
GPI. 271.2.2011


 
wszyscy uczestnicy postępowania


 
Zwiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Małkinia Górna oraz dróg gminnych na terenie gminy Małkinia Górna poza obszarem miejscowości Małkinia Górna w sezonie 2011/2012w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Tomasz Pyrgiel, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górnajako ofertę najkorzystniejszą – najniższa cena.

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty - 100 pkt, liczona wg algorytmu Wp= Cmin : Cof x 100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej ofert, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.

 
W wyżej wymienionym postępowaniu złożono trzy oferty.

 
Ofeta nr 1
Przedsiębiorstwa Usługowo-HandlowegoTomasz Pyrgiel,ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna,
Liczba pkt.: część nr 1 drogi powiatowe – 100
część nr 2 drogi gminne – 100

 
Ofeta nr 2
EXTRAL” Iwona Cojnowska z siedzibą Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin,
Liczba pkt.: część nr 1 drogi powiatowe – 76,21
część nr 2 drogi gminne76,70

 
Ofeta nr 3
Firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3,
Liczba pkt.: część nr 1 drogi powiatowe – 69,84
część nr 2 drogi gminne70,10 pkt.

 


 
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2011-11-24 14:00:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2011-11-24 14:00:41)
 
 
ilość odwiedzin: 3101364

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X