☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Dostawę gazu propan do SP nr 2 w Małkini Górnej w sezonie grzewczym 2011/2012 r.

 

Małkinia Górna, dnia 24.10.2011 r.
Nr sprawy: 341/2/2011

 

 

 
wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na „Dostawy gazu propan do SP nr 2 w Małkini Górnej w sezonie grzewczym 2011/2012 r.”, na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wybrano ofertę firmy: AmeriGas Polska Sp. z o.o., ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa.

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z pkt 17 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty –
100 pkt, liczona wg algorytmu: C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C – ilość punktów obliczona dla badanej oferty. Oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowana cena jest najniższa spośród złożonych ofert. Złożono pięć ofert nie podlegających odrzuceniu.

 
Oferta nr 1
AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany
Liczba punktów – 96,6
Oferta nr 2
BETA PRIM Sp. z o.o., ul. Bieławin 7, 22-100 Chełm
Liczba punktów – 92,5
Oferta nr 3
GASPOL S.A., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Liczba punktów – 82,4
Oferta nr 4
ENERGIA Rokiciński i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń
Liczba punktów – 92,5
Oferta nr 5
AmeriGas Polska Sp. z o.o., ul. Modlińska 344, 03-152 Warszawa
Liczba punktów – 100,0
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2011-10-24 12:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2011-10-24 12:46:57)
 
 
ilość odwiedzin: 3090354

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X