☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji droga Treblinka - Borowe

 

                                         Małkinia Górna, dnia 2011.08.17
RSH 6220.1-9.2011

 

 

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. / oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. /,

 
i n f o r m u j ę

 

 
że w dniu 16.08.2011r. została wydana przez Wójta Gminy Małkinia Górna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolniczego relacji Treblinka - Borowe przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 245, 199, 48 i 168 w obrębie geodezyjnym Borowe na terenie gminy Małkinia Górna.
Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, w terminie do 14.09.2011r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2011-08-17 14:09:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2011-08-17 14:10:12)
 
 
liczba odwiedzin: 3297411

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X