☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu adminsitracyjnym droga Treblinka - Borowe

 

                                            Małkinia Górna, dnia 26.07.2011r.

 

 
RSH 6220.1-7.2011

 

 

 
Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się Strony, że Wójt Gminy Małkinia Górna:
  1. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 13 lipca 2011r. znak WOOŚ-II.4240.935.2011.IA stwierdzającego, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej - opinia sanitarna z dnia 20.06.2011r., znak ZNS.7120-20/97/AK/11 stwierdzającej, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest wymagane,
  3. po wydaniu postanowienia z dnia 19.07.2011r., znak RSH 6220.1-5.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
zakończył postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolniczego Treblinka - Borowe przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 245, 199, 48 i 168 w obrębie geodezyjnym Borowe na terenie gminy Małkinia Górna.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3 od 27.07.2011r. do 09.08.2011r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2011-07-27 10:19:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2011-07-27 10:25:42)
 
 
liczba odwiedzin: 3293787

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X