☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu droga Treblinka - Borowe

 

                                                                            Małkinia Górna, dnia 19.07.2011r.

RSH 6220.1-6.2011


 


 


 


 


 

O B W I E S Z C Z E N I E


 


 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. /


 

i n f o r m u j ę


 


 

że w dniu 19.07.2011r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolniczego relacji Treblinka - Borowe przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 245, 199, 48 i 168 w obrębie geodezyjnym Borowe na terenie gminy Małkinia Górna zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie nr RSH 6220. .2011 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2011-07-22 12:25:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2011-07-22 12:27:04)
 
 
liczba odwiedzin: 3293807

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X