☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Treblinka - Borowe

 

                                                                                                                                     

                                                                              Małkinia Górna, dnia 08.06.2011r.

 

 

 
RSH 6220.1-3.2011

 

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolniczego relacji Treblinka - Borowe przewidzianej do realizacji na dziłkach o numerach ewidencyjnych 245, 199, 48 i 168 w obrębie geodezyjnym Borowe.
Ponieważ w powyższej sprawie liczna stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 kpa informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Małkinia Górna, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 / pokój nr 3 / od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°.

   


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2011-06-10 12:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2011-06-10 12:42:26)
 
 
liczba odwiedzin: 3297505

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X