☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

                                                                         Małkinia Górna, dnia 11.04.2011r.

 
RSH 6220.1-5.2011

 

 
O G Ł O S Z E N I E

 

 
przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej opracowanych projektów dokumentów: "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2009 - 2011 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016" oraz "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Dla Gminy Małkinia Górna na lata 2009 - 2011 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016".

 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn.zm./ Wójt Gminy Małkinia Górna zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla " Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2009 - 2011 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016 " oraz " Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Dla Gminy Małkinia Górna na lata 2009 - 2011 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016 ".
Z treścią powyższych dokumentów oraz "Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Dla Gminy Małkinia Górna na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016 ", " Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Małkinia Górna na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016 " można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małknia Górna, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentów, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: poczta@malkiniagorna.pl, od 12.04.2011r. do 11.05.2011r.
Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
Przedłożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Małkinia Górna.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2011-04-12 12:44:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2011-04-12 12:48:28)
 
 
ilość odwiedzin: 2341661

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X