☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2011 roku.

 

Małkinia Górna, dn. 23 marca 2011r.
GPI. 271.1.2011


 
ZAWIADOMIENIE


 
Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2011 roku” w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655, z późn. zmianami/. oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę firmy Dariusz Chlubicki, DOM-BUD z siedzibą w Kańkowie 67, 07-320 Małkinia Górna za cenę 477 046,00 zł brutto, jako ofertę najkorzystniejszą - najniższa cena. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującym kryterium: cena – 100%. Wyżej wymienionej ofercie w kryterium „cena” przyznano 100,00 pkt.

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty 100 pkt, liczone wg algorytmu Wp= Cmin : Cof x 100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej ofert, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.

 
W wyżej wymienionym postępowaniu złożono dwie oferty. Druga oferta została złożona po terminie.
Zgodnie z rozdz. XI pkt. 1 SIWZ oferta powinna być złożona w Urzędzie Gminy do godziny 10:00 a została złożona o godz. 10:02.
Z uwagi na powyższe zgodnie z rozdz. XI pkt. 4 SIWZ zamawiający niezwłocznie zwrócił ofertę, która została złożona po terminie.
Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania.
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2011-03-23 10:33:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2011-03-23 10:33:54)
 
 
ilość odwiedzin: 3093252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X